HIINA

  • Tööstuslike heitgaaside puhastamine

Rakendus

Tööstuslike heitgaaside puhastamine

2

Tööstuslike heitgaaside puhastamine viitab peamiselt tööstuslike heitgaaside, nagu tolmuosakesed, suits, lõhnagaasid, mürgised ja kahjulikud gaasid, mida toodetakse tööstuslikes kohtades.

Tööstusliku tootmise heitgaasidel on sageli kahjulik mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.Puhastusmeetmed tuleks võtta enne, kui väljastatav õhk vastab heitgaaside emissioonistandardite nõuetele.Seda protsessi nimetatakse heitgaaside puhastamiseks.

Adsorptsioonimeetodil kasutatakse tööstuslike heitgaaside saasteainete adsorbeerimiseks adsorbenti (aktiivsüsi, molekulaarsõel, puhastuskuivatusaine) ning erinevate heitgaasikomponentide jaoks valitakse sobiv adsorbent.Kui adsorbent jõuab küllastumiseni, eemaldatakse saasteained ja katalüütilise põletamise tehnoloogiat kasutatakse orgaanilise aine sügavaks oksüdeerimiseks süsinikdioksiidiks ja veeks tööstuslikus heitgaasis, saades seeläbi kõik-ühes masina ja abiseadmed puhastamiseks. eesmärkidel.


Saada meile oma sõnum: